Välkommen till SVUX!

tehostekuva Svensk vuxenutbilding SVUX vid Svenska social- och kommunalhögskolan ordnar fortbildningskurser bl.a. inom socialt arbete, journalistik samt inom förvaltning och ledarskap.

Aktuella ämnen inom socialt arbete är barnskyddet, familjerådslag, nätverks- arbete, arbete med utsatta barn i grupp, att bistå flyktingar och invandrare, handledning, case management och socialombudsmannaskap.

För journalister ordnas kurser i bl. a. att använda internet och olika dataprogram, kreativt skrivande, intervjumetodik, ledarskap och grävande journalistik.

Inom förvaltning och ledarskap ordnas främst ledarskapskurser för den offentliga sektorn

Kurserna varierar i längd från 60 sp till halvdagskurser. Många kurser är uppdragsutbildningar. Kurserna arrangeras främst i Helsingfors men kurser har ordnats även i Borgå, Sjundeå, Karis, Pargas, Vasa och Mariehamn.