Soc&kom-dagen - högskolans årliga temadag

Till den årligen återkommande Soc&kom-dagen bjuds representanter från kommuner och organisationer, tidigare studerande och anställda. Också allmänheten är välkommen. Soc&kom-dagen ordnas kring ett aktuellt tema som är relevant med tanke på forskningen och utbildningen vid högskolan. Soc&kom-dagar har ordnats sedan år 1976.

Tidigare Soc&komdagar »

Soc&komdagens bakgrund »