Samarbetsdelegationen

Till samarbetsdelegations uppgift hör att fungera som kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska regionerna samt de fält för vilka högskolan utbildar. Dessutom stöder delegationen högskolan i dess verksamhet och ger impulser till utvecklandet av verksamheten.

Delegationens medlemmar utses av högskolans rektor för en mandatperiod om fyra år. Sammanlagt har delegationen 22 medlemmar, av vilka hälften står i tur att avgå vartannat år. Som ordförande för samarbetsdelegationen fungerar högskolans rektor.

Medlemmar vars mandatperiod utgår 31.7.2016, är:

 • Chef för social- och familjeservice Maria Andersson, Borgå
 • Chefredaktör Jens Berg
 • Projektledare Camilla Berggren (Kommunförbundet)
 • Utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen, Svenska kulturfonden
 • Generalsekreterare Mirjam Kalland, Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Utvecklingschef Per-Stefan Nyholm, Nylands förbund
 • Resultatområdesdirektör Erkki Penttinen, Vasa stad
 • Riksdagsledamot Stefan Wallin
 • Direktör Kristina Wikberg, Finlands kommunförbund
 • Myndighetschef Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads-och studieservicemyndighet
 • Direktör Georg Henrik Wrede, Undervisningsministeriet

Medlemmar, vars mandatperiod utgår 31.7.2018, är:

 • Kommundirektör Rurik Ahlberg, Korsholms kommun
 • Utvecklingschef Annika Forsander, Arbets- och näringsministeriet
 • Direktör Mikael Forss, Folkpensionsanstalten
 • Kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun
 • VD Stefan Mutanen, Folkhälsan
 • Strategidirektör Gunilla Ohls, YLE
 • Koordinator Säde Pitkänen, Helsingfors stad
 • Utredningsansvarig Björn Sundell, Tankesmedjan Magma
 • Statistikdirektör Jari Tarkoma, Statistikcentralen
 • Specialplanerare Niklas Wilhelmsson, Justitieministeriet

» Bakgrunden till att högskolan har en samarbetsdelegation