Undervisning

Allmänna anvisningar om studierna
Undervisningen består både av föreläsningar och övningar enligt vad som särskilt anges vid varje kurs. Det kan också vara möjligt att delta i undervisning vid juridiska fakulteten, Svenska handelshögskolan eller Arcada.
Uppsatsskrivning och seminarium: Om rättsvetenskap avläggs som stort biämne eller huvudämne skall en proseminarieuppsats skrivas. Syftet med uppsatsskrivningen är att ge övning i att analysera rättsliga frågeställningar. En proseminarieuppsats (RV 18) bör omfatta ca 15 sidor (5 sp) och kan presenteras vid proseminariet i rättsvetenskap. Den som har rättsvetenskap som huvudämne skall skriva en kandidatuppsats på ca 20-25 sidor (RV 19) och delta i seminarium eller annan undervisning som stöder uppsatsskrivningen.

Studier vid andra högskolor och universitet
Enskilda kurser kan ersättas av juridiska studier som bedrivits vid andra högskolor eller universitet. Om möjligheten att bedriva studier vid juridiska fakulteten se studiehandboken på fakultetens webbsidor http://www.helsinki.fi/oik/tdk/ . Ta kontakt med ämnesföreståndaren för närmare information.

Rättsam - Rådet för samordnad rättsvetenskap
Rättsam är ett samarbetsorgan inom rättsvetenskapernas område som baserar sig på ett avtal mellan Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet samt Svenska handelshögskolan och Arcada. Syftet med Rättsam är samarbete inom undervisning och forskning på rättsvetenskapens område.
Rättsam utarbetar riktlinjer för hur studenterna vid en enhet kan räkna sig till godo undervisning i juridik på svenska som de deltagit i vid en annan enhet. Studerande vid HU, Soc&kom, Hanken eller Arcada kan utan extra kostnader eller anmälningsförfaranden delta i kurser i juridik vid de övriga enheterna. Deltagandet kompenseras enligt vad som anges av den egna enheten. Information om detta ingår i studiehandböckerna och undervisningsprogrammen.
Mera information om Rättsam hittar du under rubriken Verksamhet på webbsidan : http://www.studeraihelsingfors.fi/