Alumncitat1 Alumncitat2 Alumncitat3 Alumncitat5 Alumncitat4

 

Välj din framtid inom journalistik och kommunikation

Förmågan att hantera information i alla dess former blir hela tiden viktigare. Nya professioner utvecklas, med nya krav på professionell kunskap och förståelse. De som arbetar inom medier och kommunikation har en nyckelroll för att samhället och demokratin skall fungera.

Förmågan att hantera stora datamängder blir viktigare, och kräver nya kunskaper av framtidens journalister. Samtidigt har behovet att gestalta världen blivit allt viktigare. Berättelsen och förmågan att berätta lever starkt i alla former av kommunikation, i medierna, i företag och organisationer, och i den mellanmänskliga vardagskommunikationen.

Utbildningen i kommunikation och journalistik utvecklar din förmåga att hantera information i alla dess former. Den ger förmåga att förstå olika former av kommunikation, att behärska den professionella journalistikens ideal, etik och praxis samt de sociala mediernas logik, och att uppfatta skillnaderna mellan dem.

Studierna leder till en politices kandidatexamen som ger kompetens att arbeta i den digitala världen med alla dess förmedlingsformer, på webben, i press, radio och television. Kunskap och förståelse för journalistik, medier och strategisk kommunikation behövs också allt mer i företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn.

Utbildningen öppnar också vägen till intressanta forskningsområden. Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier till politices magister examen och söka dig vidare till forskarutbildning.


Sofia Strömgård berättar om studierna i journalistik.