Internationella studier

PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)

sskh-international@helsinki.fi

Mottagning onsdag kl. 9 - 11

Internationellt

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom) välkomnar studerande från alla nordiska länder. Undervisningen sker på svenska, med undantag för ett antal kurser på engelska. Huvudämnen är journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi och psykologi, sociologi, statskunskap.

Soc&kom är med i NORDPLUS ämnesnätverk inom socialt arbete och socialpolitik, journalistik, medier& kommunikation, och socialpsykologi, liksom i det öppna nordiska universitetsnätverket NORDLYS. Erasmus–avtal har ingåtts även med några nordiska universitet och högskolor. I flera avtal ingår också lärarutbyte.

Genom nätverken är det möjligt att söka som utbytesstuderande för en termin, för ett läsår eller för en speciell kurshelhet.  T.ex.arrangeraskursen Foreign Reporting undervarje hösttermin. Kursen hade en skild ansökningstid per den 15 maj varje år.

Ansökan som utbytesstuderande görs online. Ansökan för höstterminen eller för hela läsåret skall göras allra senast 15 maj, och för vårterminen senast 15 oktober. Online blanketten finns tillgänglig på nätet i god tid före ansökningsfristen.

Det är även möjligt att ansöka om en termin eller två som gäststuderande. Gäststuderande är de vars universitet inte har ett avtal om utbyten med Soc&kom. För detta finns en särskild blankett.

Den som är intresserad av att ta en hel examen vid Soc&kom, bör vända sig till studiebyrån och ansöka inom utsatt tid.

Svenska social- och kommunalhögskolan är en autonom enhet vid Helsingfors universitet och är knuten till Statsvetenskapliga fakulteten. Högskolan har egen rektor och prorektor samt egen styrelse.

Genom att komma till Soc&kom som utbytes- eller gäststuderande har den studerande tillgång till både en trivsam studiemiljö vid en mindre enhet och alla de fördelar som det innebär att studera vid Finlands största universitet. Kurser kan läsas vid Soc&kom, vid statsvetenskapliga fakulteten och i viss mån vid andra fakulteter, på svenska, på engelska, och även på finska för den som behärskar språket.