Publikationer publicerade i serien Notat

I serien Notat publiceras föredrag och diskussionsinlägg, bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projektbeskrivningar av allmänt vetenskapligt intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik. Notaten finns tillgängliga som pdf.

» Notat från före 2014

1/2016
What can social work practice learn from research on online support groups?
Camilla Granholm & Vilma Lehtinen
Notat som pdf-fil

 

5/2015
SYPONUR - Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen
SYPONUR-väliraportti
Karin Creutz & Juha Saarinen
Notat som pdf-fil

4/2015
”Jag har haft nytta av socialpsykologin både professionellt och i mitt personliga liv”
En rapport om socialpsykologerna från Soc&kom i arbetslivet

Anna Henning-Lindblom

En rapport om hur socialpsykologerna från Soc&kom placerar sig i arbetslivet. Rapporten är till sitt upplägg relativt informell och är skriven främst i syfte att återge alumnernas erfarenheter. Med konkreta exempel visas bredden i de arbetsuppgifter som en politices kandidat/magister med socialpsykologi som huvudämne kan ha.
Notat som pdf-fil

3/2015
Skenhelighet
Jan-Erik Lönnqvist

Notatet är professor Jan-Erik Lönnqvists installationsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universietet.
Notat som pdf-fil

2/2015
Hälsa och samhälle – ett fyrtioårs perspektiv
Elianne Riska

Notatet är professor Elianne Riskas avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universietet.
Notat som pdf-fil

1/2015
Familj, fostran, anknytning och utbildning – trender i tiden
Airi Hautamäki

Notatet är professor Airi Hautamäkis avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universietet.
Notat som pdf-fil

 

2/2014
Bildningsförvaltningen och skolan
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund och Stefan Sjöblom

Syftet med undersökningen Bildningsförvaltningen och skolan har varit att få fram en modell för svensk utbildningsförvaltning i tvåspråkiga kommuner. Undersökningen har resulterat i 11 rekommendationer, som kan ses som projektets svar på utredningens kärnfråga: Vad krävs av en svenskspråkig utbildningsförvaltning för att en fungerande skola på svenska ska vara tryggad i en tvåspråkig kommun? Undersökningen är ett samarbete mellan Svenska social- och kommunalhögskolan, Finlands kommunförbund och Svenska kulturfonden. De sex kommuner som i undersökningen har genomgått en fördjupad analys är Borgå, Vanda, Esbo, Kyrkslätt, Vasa och Karleby.
Notat som pdf-fil

1/2014
Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland
Redaktör: Tom Moring

Notatet är framtaget av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring. Notatet finns att ladda ner via länken nedan från och med måndag 9 juni 2014 kl. 15.15.
Notat som pdf-fil