Soc&koms publikationer

tehostekuva

Skrifter

I serien Skrifter publiceras doktors- och licentiatavhandlingar samt vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referee-förfarandet med utomstående experter.

Meddelanden

I serien Meddelanden publiceras vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referee-förfarande med interna sakkunniga.

Notat

I serien Notat publiceras föredrag och diskussionsinlägg, bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projektbeskrivningar av allmänt vetenskapligt intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik.

 

Vid problem med pdf-filer

Om du har problem att öppna pdf-filerna, så välj att ladda ner dem istället för att öppna dem direkt i webbläsaren. Högerklicka på länken, välj att spara filen på din dator och öppna den sedan med Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner via länken här nedanför.