Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Biämnet Miljö

FO-RUM är kopplat till undervisningen vid Soc&kom främst genom den tvärvetenskapliga biämneshelheten Miljö. Temahelheten bygger främst på sociologi, statskunskap och juridik. Undervisningen handhas av lärare och forskare inom berörda ämnen som också är kopplade till FO-RUM.