Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Handledning

Forskare vid FO-RUM handleder ett flertal kandidat- och pro gradu-avhandlingar som ansluter sig till centrets verksamhetsområden och också doktorsavhandlingar ingår i handledningsprofilen. FO-RUM stöder också studerande och forskarstuderande i det internationalla utbytet, t.ex. vad gäller deltagande i konferenser eller utbytesstudentplatser