Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Samhällelig växelverkan

tehostekuva

Samhällskontakter

FO-RUMs målsättning är att samverka med det övriga samhället genom att stöda interaktionen mellan universitetsforskningen och utvecklingsarbetet i förvaltning och organisationer i de svensk- och tvåspråkiga regionerna i Finland. FO-RUM förmedlar kontakter mellan forskningen vid högskolan och det regionala och lokala fältet. Därmed fungerar FO-RUM i enlighet med de krav som i universitetslagen ställs angående universitetens tredje uppgift.

FO-RUM och dess forskare samarbetar med aktörer inom ett flertal samhälleliga sektorer: offentlig förvaltning, intresseorganisationer, medborgarrörelser etc. FO-RUMs specialister försöker också i mån av möjlightet delta i den offentliga debatten. Däremot deltar FO-RUM inte i partipolitisk verksamhet eller intar en partsroll i samhälleliga konflikter och kontroverser.

Forskningscentrum

Samarbetsparter

Regionala aktörer

Miljöundervisning