Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Samhällelig växelverkan

tehostekuva

Nationellt och regionalt samarbete

FO-RUM samarbetar på det nationella planet med ministerier, Kommunförbundet, vissa centrala intresse- och medborgarorganisationer etc. På det regionala planet idkar FO-RUM samarbete i samtliga tvåspråkiga regioner. Samarbetspartnerna är miljöcentraler, universitet och yrkeshögskolor, lokala och regionala aktionsgrupper i anslutning till EU:s strukturfonder m.m.