Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Forsknings- och samarbetscentret FO-RUM

tehostekuva

FO-RUMs forskningsprojekt

Pågående projekt

Förvaltningsreformers demokratieffekter - tillfälliga organiseringsformer i regional utveckling (2012-2014)
Läs mer >>

Avslutade projekt

LAGging behind or LEADER in Local Democracy? An Assessment of LEADER-type Development Projects as a Tool for Democratic Integration in the Contested Countryside (LAG)
(2010-2012)
Läs mer >>

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (2008-2011)
Läs mer >>


HÄSTSAM
Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning – en utmaning för deltagande planering (2005-2009)
Läs mer >>

Effektiviteten i serviceproduktionen (2005-2007)
Läs mer >>

Socialpedagogiska hästverksamheten i Finland (2005- )
Läs mer >>

Utvärdering av Interreg IIIA/Skärgården- program 2000-2006
Läs mer >>

Kommunernas inre effektivitet (2005-2007)
Läs mer >>

KommunFinland 2004
Läs mer >>

NERM
New Models in Nature Resource Management
Läs mer >>

RURBAN
Building New Relationships in Rural Areas under Urban Pressure (2002-2005)
läs mer >>

Implementeringen av Natura 2000 I Finland (2001-2003)
läs mer >>

Rural Innovation and Environment: New Development Paths in the Finnish Countryside? (1999-2002)
läs mer >>