Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

tehostekuva Internationell verksamhet på FO-RUM

Internationellt samarbetar FO-RUM främst i komparativa forskningsprojekt. Också allmänna forskarnätverk och vetenskapliga initiativ gentemot internationalla organ tillhör dock FO-RUMs verksamhetsområden.

FO-RUMs forskare finns representerade i internationella vetenskapliga samfund, liksom de tar del i arrangerandet av konferenser och innehar uppdrag i anslutning till publiceringen av vetenskapliga rön.

Nordiskt samarbete  

FO-RUMs nordiska kontakter är för närvarande primärt inriktade på forskning och studier rörande governance, evaluering samt miljöpolitik och naturskyddsförvaltning. FO-RUM strävar efter att i framtiden på ett mångsidigt sätt utnyttja de möjligheter som erbjuds inom ramen för den nyligen grundade NordForsk institutionen.

Internationella nätverk

FO-RUMs internationella nätverk är i första hand baserade på en aktiv medverkan i komparativa forskningsprojekt (EU:s ramprogram för forskning, EU:s COST - projekt m.m.), på samarbete med International Readers och Visiting Research Fellows samt en aktiv roll i europeiska vetenskapliga samfund; i första hand European Consortium for Political Research (ECPR) samt Nordic Political Association (NOPSA).

Internationella nätverk