Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

Forsknings- och samarbetscentret FO-RUM

tehostekuva

FO-RUMs verksamhet

FO-RUM är ett tvärvetenskapligt forsknings- och samarbetscenter för lärare och forskare vid Soc&kom, som arbetar med frågor i anslutning till ny offentlig (governance), miljö samt lokal och regional utveckling. En målsättning är även att stöda växelverkan mellan forskning och utvecklingsarbete särskilt i de tvåspråkiga regionerna i Finland.

Intressanta publikationer vid FO-RUM

Mera FO-RUM publikationer här >>