Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

FO-RUMs forskningsprofil

tehostekuva

2. Miljöfrågor och hållbar utveckling

Forskningen har hittills fokuserat på konflikter och kontroverser rörande markanvändning och naturskydd i Finlands kustområden. Vi har en kunskapssociologisk och idéhistorisk utgångspunkt.

Centrala frågor gäller bl.a. hur olika uppfattningar om och krav på naturens användning och skydd konstrueras i sociala och politiska rörelser. Vi forskar också i hur kontroverserna påverkar praxis i miljö- och naturresursförvaltningen. Hur kan man lösa motsättningarna mellan rural markanvändning och miljöskyddsrörelser, som ofta har en urban förankring?

Forskarna medverkar i projekt vars syfte är att utveckla nya modeller för deltagande i miljö- och naturförvaltningen och därmed öka dess legitimitet.

Centrala projekt:
Natura 2000
Läs mera >>

NERM - New models in nature resource management
Läs mera >>