Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

tehostekuva FO-RUMs forskningsprofil

Forskningen vid FO-RUM fokuserar på

1. Nya besluts- och styrningsformer i förvaltningen
Läs mera >>

2. Miljöfrågor och hållbar utveckling
Läs mera >>

Synergi skapas genom interdisciplinärt samarbete och integrering av forskning och undervisning. FO-RUM strävar till att knyta forskningen närmare till internationella forskningsmiljöer.

Interdisciplinäritet genomsyrar verksamheten som sker dels genom interdisciplinära forskningsprojekt, dels genom deltagande i olika typer av forskningsnätverk.

Samhällskontakter är en viktig del av FO-RUMs verksamhet. Särskilt upprätthålls kontakter till de tvåspråkiga kustregionerna i Finland.