Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

FO-RUMs forskningsprofil

tehostekuva

1. Nya besluts- och styrningsformer i förvaltningen

nom detta område granskas förvaltningsstrukturens och förvaltningspolitikens förändring med en viss tonvikt på de regionala och lokala förvaltningsnivåerna.

Särskilt analyseras effekterna av den gradvisa övergången från reglerade till informella samarbets- och styrformer (governance) som kännetecknat utvecklingen under de senaste två årtiondena.

Centrala projekt:

Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon, 2008-2011


KommunFinland 2004
Läs mera >>

Kommunernas inre effektivitet
Läs mera >>

Välfärd och lokal demokrati i Sverige under 60 år

FO-RUM har också nyligen etablerad ett europeiskt nätverk SUSTAIN som inom ramen för forskningssatsningen ”Project proliferation and governance” analyserar den ökande ”projektifieringens” effekter framförallt i miljöförvaltningen och i den regionala (rural-urban) utvecklingspolitiken.