Kontaktuppgifter

FO-RUM
Snellmansgatan 12
(PB 16)
00014 Helsingfors universitet

Epost: sskh-forskning@helsinki.fi

Ordförande
Stefan Sjöblom
+358 2941 28414
stefan.sjoblom@helsinki.fi

Amanuens
Minna Lehtola
+358 2941 28483
minna.lehtola@helsinki.fi

FO-RUMs arkiv

Workshops

 

2011

Interdisciplinary workshop on projects 2011
Read more >>

SUSTAIN Workshop: Temporary organisations and regional development policies
Helsinki 28-29.1.2011
Read more >>

Research Project
LAG: Lagging behind or LEADER in local Democracy?
Read more >>

2009

Metropolitan Ruralities, 18.5.2010, 
9-12, Soc&kom, room 210

FO-RUM steering group meeting 10.12.09

Hallinnon tutkimuksen päivät 25-27.11.2009
In Finnish >>

SUSTAIN network meeting, 28th August, Vaasa, Finland

ESRS 2009 Vaasa / WG 5.3: Temporary organisations and rural-urban relations
17-21 August 2009
In English >>

FO-RUM steering group meeting 4.6.2009

Soc&kom Research Coffee 26.5.2009: Language, Law & Governance: Presentation of current research and projects
In English >>

WG 4: Poliittis-hallinnolliset prosessit kaupungeissa...
Kaupunkitutkimuksen päivät 7-8.5.2009
In Finnish >>

2008

A horse! A horse! My kingdom for a horse? Riding, planning and gender in Finnish municipalities. Soc&kom-day 25th November 2008 
In Swedish >>

Utvärdering som megatrend och gigatrend. Seminar for International Reader Evert Vedung. 24th October 2008
In Swedish >>

2007

Challenges of metropolitan policies. Soc&kom-day 4 December 2007.
In Swedish >>

SUSTAIN network meeting, 24th October, 2007, Ithaca, US

Workshop on Projectification, Governance and Sustainability: US-EU Synthesis and Comparison, 21st - 23rd October, 2007, Cornell University, US
In English >> 

SUSTAIN network meeting, 24th August, 2007, Wageningen, the Netherlands

Working Group 7: Rural-urban relations, short-termism and sustainable development
20-24 August 2007, XXII ESRS Congress, Wageningen
In English >>

Kjell Andersson's Thesis “New Rural Goods and Services – the Foundation of the New Countryside”
In Swedish >>

Research seminar on the New Equine Industry in Vasa 7th - 8 th May, 2007
In English >>

FO-RUM seminarium om nätverk i storstadspolitiken
In Swedish >>

2006

FO-RUM poster at Soc&Kom-day 
In Swedish >>

Natur och Miljö medlemsundersökning 
In Swedish >>

2005

FO-RUM från ett program till ett forsknings- och samarbetscenter
In Swedish >>

ESRS XXI Congress, 22-27 August, 2005
Working Group 6: Realigning rural-urban relations in Europe
In English >>

NOPSA XIV Statskundskabskongres
In English>>

HÄSTSAM - The new equine industry, stakeholders and land use planning – a challenge for participatory planning 
In English >>

Kommun- och servicestrukturreformen med fokus på Helsingforsregionen - temat för årets Soc&kom-dag
In Swedish >>

Nytt forskningsprojekt om effektiviteten i serviceproduktionen

In Swedish >>

Hållbar utveckling i teori och praktik - tema för årets Miljöblock
In Swedish >>

Socialpedagogisk hästverksamhet

In Swedish >>

Ämnet statskunskap belönades för goda prestationer

In Swedish >>

Forskningsprojekt kring utvecklandet av lokalt deltagande i naturresursförvaltningen

In Swedish >>

2004

Soc&kom dagen 23.11.04
In Swedish >>

Deltagande planering i miljö- och natur-resursförvaltning 26.4.05
In Swedish >>