CEREN Forskning

Kontaktuppgifter

     Snellmansgatan 12 (PB 16)
     00014 Helsingfors universitet
     Telefon +358 2941 28470
     sskh-ceren-admin@helsinki.fi

CEREN

tehostekuva

Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN, grundades år 1998 vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) vid Helsingfors universitet.

CEREN är den enda enheten vid Helsingfors universitet som enbart sysslar med frågor gällande migration och etniska relationer.  Forskningen vid CEREN täcker ett vitt urval av frågor relaterade till områden inom migration och etniska relationer, inklusive nationsbygge, nationalism och identitet, makt och deltagande, media och den offentliga sfären, frågor om välfärdsstaten och globalisering av arbete, sysselsättning och arbetsmarknaden. Både nya invandrargrupper och nationella minoriteter berörs. Det har även lagts vikt vid jämförande nordisk och europeisk forskning.

CERENs centrala uppgifter

 • utföra och stöda samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och undervisning inom området
 • presentera forskningsresultat
 • anordna seminarier och konferenser inom området
 • främja utvecklingen av nationella och internationella nätverk inom området
 • koordinera det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Ethnic Relations (ERI)