CEREN Forskning

Master's Degree Programme in Ethnic Relations (ERI)

Kontaktuppgifter

       Snellmansgatan 12 (PB 16)
       00014 Helsingfors universitet
       Telefon +358 2941 28470
       sskh-ceren-admin@helsinki.fi

CEREN

tehostekuva

Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN, grundades år 1998 vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) vid Helsingfors universitet.

Forskningen vid CEREN täcker ett vitt urval av frågor relaterade till områden inom migration och etniska relationer. Pågående forskning behandlar frågor som migration och integration, minoritetsspråk och mänskliga rättigheter, nationalism och identitet, makt och deltagande, media och den offentliga sfären, och frågor om välfärdsstaten, Islam, arbetsmarknaden och hälsa.

CEREN anordnar regelbundet seminarier och konferenser med aktuella teman inom området. CEREN koordinera även det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Ethnic Relations (ERI)

Mera omfattande information hittar du på de engelska sidorna.

 

Arkiv