När könet började skriva

När könet började skriva

– När har kvinnorna börjat skriva i den finländska pressen?
– Vem var redaktör för den första finländska tidskriften Om Konsten at rätt behaga?

Denna bok av Henrika Zilliacus-Tikkanen presenterar kvinnor som medverkat i pressen från den första tidningens första år 1771, då Brita Sidonia Gadd och Catharina Charlotta Swedenmarck skrev dikter i Tidningar Utgifne af Et Sällskap i Åbo. Boken lanserar också en kandidat som redaktör för den första tidskriften som har stora likheter med fruntimmerstidningarna i Stockholm i slutet av 1700-talet.

Boken presenterar tretton kvinnor som var aktiva inom pressen under 1800-talet, fr.o.m. Fredrika Runeberg, som redigerade Helsingfors Morgonblad på 1830-talet, till författaren och debattören Minna Canth, den första kvinnliga chefredaktören för en dagstidning, Maria Ramstedt och utrikesredaktören och politikern Tekla Hultin.

För var och en av de presenterade tretton kvinnorna ingår en artikel de skrivit. Adelaïde Ehrnrooth beskriver kvinnornas villkor i början av 1900-talet, Alli Trygg rapporterar om kvinnomöten som hölls i Paris 1889 medan Helena Westermarck argumenterar för kvinnlig rösträtt år 1897. I boken ingår dessutom en bilaga över de tidningar som getts ut i Finland under åren 1771-1900.

Boken har getts ut av Finska Vetenskaps-Societeten och ingår i serien Bidrag till kännedom av Finlands Natur och folk.

PD Henrika Zilliacus-Tikkanens forskningsområde är kön och journalistik och Zilliacus-Tikaknen jobbar som överlärare i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Text: Christina Klawér-Kauranen

Till nyhetsarkivet