Nya utbildningsprogram ger fler möjligheter för studerande


Det nya kandidatprogrammet i samhällsvetenskap ger studerande en bredare bas inför fortsatta studier.

Från och med hösten 2017 har Soc&kom två kandidatprogram. Högskolans styrelse beslöt måndagen 7 december föreslå att Soc&kom i framtiden erbjuder ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper och ett i socialt arbete. Dessutom finns det planer på att i ett senare skede starta ett eget magisterprogram i samhällsvetenskaper vid högskolan. Idag fortsätter kandidater från Soc&kom sina magisterstudier vid statsvetenskapliga fakulteten.

Även i fortsättningen utbildar Soc&kom experter inom journalistik, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi och statskunskap. Det nya kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar alla nuvarande huvudämnen vid högskolan utom socialt arbete. Eftersom högskolan tillsammans med Helsingfors universitet har ansvar för att ett tillräckligt antal socialarbetare utbildas på svenska för landets behov är det motiverat att ha ett skilt kandidatprogram i socialt arbete.

– Utbildningen vid Soc&kom blir lite som vid medicinska fakulteten, förklarar rektor Mirjam Kalland. Man studerar först brett och väljer sedan specialisering.

Den breda inledningen på studierna ger studerande möjlighet att bekanta sig med olika discipliner inom de samhällsvetenskaper som finns vid högskolan. Det egna vetenskapsområdet, tidigare huvudämnet, väljs då man fått bekanta sig med det samhällsvetenskapliga fältet och inte i samband med inträdesförhöret som fallet är idag. Det nya programmets vetenskapliga bredd ger de studerande en stadig bas att stå på under deras fortsatta samhällsvetenskapliga studier.

Bakgrunden till förändringen är utbildningsreformen vid Helsingfors universitet som delvis har som mål att minska antalet sökmål och skapa intressanta kandidat- och magisterprogram. Planeringen av utbildningsprogrammen är inte en del av de pågående sparåtgärderna vid universitetet. Det slutliga beslutet om strukturen fattas av Helsingfors universitets rektor.

Idag inleder studerande vid Soc&kom sina  studier vid något av högskolans fem huvudämnen och de resulterar i en politices kandidatexamen. Från och med intagningen hösten 2017 inleder studerande sina studier vid något av de två kandidatprogrammen, väljer sin ämnesinriktning lite senare och blir sedan, precis som tidigare, politices kandidat.

Intagningen 2016 sker fortfarande enligt nuvarande modell där studerande söker till något av huvudämnena journalistik, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap.
Därtill koordinerar Soc&kom idag det internationella magisterprogrammet i etniska relationer. Även de internationella magisterprogrammen utvecklas och i framtiden kan det bli möjligt att Soc&kom deltar i ytterligare magisterprogram.

Text: Mats Engblom
Foto: Veikko Somerpuro