Rapport efterlyser mer samarbete mellan de finlandssvenska mediehusen

Rapporten "Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland" publicerades i början av juni. Rapporten har tagits fram av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring. Tanken är att rapporten ska fungera som en utvecklingsplan för de finlandssvenska medierna. Bakom rapporten står förutom Svenska social- och kommunalhögskolan även Rundradion, tidningshusen HSS Media och KSF Media samt Stiftelsen för Åbo Akademi.

LIksom i tidigare rapporter om medielandskapet i Svenskfinland efterlyser även den här rapporten mer samarbete mellan de finlandssvenska medierna.

Ett par av huvudförslagen i rapporten är att innehållsproduktionen på svenska i Finland ska koordineras så att dubblering av rutinartat journalistiskt arbete undviks. Tidningshusen föreslås också slå samman sin inrikes- och utrikesbevakning. Där det är möjligt föreslås koordination mellan Yle:s och tidningarnas produktion.

Nyheter kring rapporten
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/09/samarbeta-eller-ga-under
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/09/nu-ar-det-allvar
http://hbl.fi/nyheter/2014-06-09/617431/vi-sitter-i-en-ravsax
http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/30058
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/30058


Rapporten finns att ladda ner på adressen http://sockom.helsinki.fi/info/notat.html

13.6.2014

» Nyhetsarkivet