Soc&kom finns nu på Snellmansgatan 12

Soc&kom har flyttat till Snellmansgatan 12

Helsingfors universitets centrumcampus har fått ett nytt svenskt tillskott då Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) nu har flyttat till sin nya byggnad på Snellmansgatan 12. I och med flytten till centrumcampus kommer samarbetsmöjligheterna med övriga samhällsvetenskapliga institutioner att öka. För tillfället har de första årest studerande sin introduktionsvecka, samtidigt som de sista byggarbetena utförs.

Det nya huset i hörnet av Snellmansgatan och Yrjö Koskinens gata är ritat av arkitekt Juha Leiviskä. Den byggnad som sedan tidigare fanns på Snellmansgatan 12 har renoverats och anslutits till nybygget. Totalt har byggnaderna en bruttoyta på drygt 4700 kvadratmeter.

Forskningsinstitutet vid Soc&kom flyttar under vecka 38 från Norra Hesperiagatan till Snellmansgatan 12.

Text: Mats Engblom

 

Till nyhetsarkivet