Föreningens verksamhet

Habitus har som mål att erbjuda sina medlemmar både mer seriöst program som diskussionskvällar, deltagande i sociologdagarna o.s.v., samt mer avslappnat program som habitus ÖL, årsfest och julfest.

Föreningens historia

Föreningen Habitus rf grundades och registrerades den nionde februari 2001. Habitus är en unik förening, eftersom det för tillfället är den enda aktiva svenskspråkiga sociologi ämnesföreningen i Finland. Ämnesföreningen strävar efter att vaka över svenskspråkiga sociologistuderandes intressen.

Habitus ordnar olika evenemang under årets lopp och hjälper intresserade medlemmar att delta i olika sociologiska evenemang som ordnas i Finland. Habitus brukar traditionellt delta i de årliga sociologdagarna i Finland.     

Habitus öl      

En gång i tidernas begynnelse (år 2000) gick några törstiga Habitus medlemmar längs med Topeliusgatan. Inom kort kom de till en lokal vid namn "Janoinen Lohi". Utan minsta tvekan trädde dessa våghalsiga hjältar in i lokalen för att släcka sin obarmhärtiga törst. Det tog en lång stund för de törstiga hjältarna att lämna lokalen, ty ölen var god och sällskapet gott. Denna kväll lade början till en lång tradition av krogkvällar (och varför inte dagar) som blev kallade för Habitus öl. Ingen vet egentligen varför...