Nyheter

Vårens aktiviteter

5.4 kl18 blir det pizzakväll/sits med vuxenpedagogernas och barnträdgårdslärarnas ämneförening Didacta! Kvällen kommer att präglas av sång, lekar, en massa nya bekanta och såklart pizza! SSKH:s festsal fungerar som lokal och senare styr vi högst antagligen ut mot stan.

12.4 kl10 kommer vi att besöka Svenska Yle. Rundvandringen tar ca. 1,5h och under den kommer vi att få se bla. Radio X3M, nyheterna, tv-studior och YLEs kläd- och rekvisitaförråd. Antalet besökare är begränsat till 20st så det lönar sig att vara snabb! Kolla e-posten för mera information om anmälningen.

Magisterinfo står även i kalendern. Harriet Strandell, universitetslektorn i sociologi från socialvetenskapliga institutionen har lovat ta em ot os och svara på eventuella frågor. Därtill ska vi också ha studeranden som ska berätta om studierna i praktiken. Vid behov ordnas också en rundvandring på socialvetenskapliga institutionen.

Varje medlem skall rösta på de alternativ som passar denne bäst. Röstningen sker via denna länk: http://www.doodle.com/92wtmzquvxbkpsyi

Kommande program

15.2 kl18-22 Vinstbastu med Statsvett
Habitus bjuder Statsvetarna på vinstbastu efter nederlaget under den traditionella bowlingen. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna, det bjuds på dricka och något smått att äta.

I mars månad kommer vi att ha en megazonekamp mot socialpsykologernas ämnesförening Borderline. Närmare information om anmälning och datum kommer senare.

Under våren kommer även en exkursion till ett ministerium att ordnas. Infokvällar om magisterstudierna och praktiken skall även hållas före sommarlovet. Sociologidagarna är på kommande och styrelsen uppmanar alla Habituiter att reservera åtminstone 29-30.3 för ändamålet. Högst antagligen kommer vi att kunna sponsorera hela tågbiljetten. Övernattningen kan ske tex. i det lokala universitetets studentkårs utrymmen mot en liten ersättning.

Verksamhetsåret 2012 har kört igång!

Habitus har valt en ny styrelse, här kommer de:

Ordförande: Camilla Blomstedt
Viceordförande: Ina Kauranen
Ekonom: Rasmus Lindholm
Sekreterare: Johanna Andersson
Programansvarig: Constantin Saramo
Utrikesansvarig: Ilkka Konttinen
Studie- och arbetslivsansvarig: Aleksandra Meyer

Som suppleanter fungerar Heidi Enbacka, Jenni Danielsson och Aino Karttunen

Som ni ser har styrelseuppsättningen ändrats till en del. Miljöansvarigeposten slopades och miljöansvaret fördes över till viceordförande. Som nya poster kom programansvarige samt studie- och arbetslivsansvarige. Detta kommer att underlätta delegeringen av uppgifterna i vår allt mera aktiva ämnesförening.

Mera info om vårens verksamhet följer!

HABITUS LIVES!

Under hösten 2011 har vi varit bland annat på Kiasma och Stand Up. Dessutom ordnades en resa till St.Petersburg vart 15 habituiter deltog. Resan var otroligt lyckad! Kontakten till Kontakti har förstärkts genom en gemensam sitz.

2011: Evtl. Habitusresa till St. Petersburg

Möte: ons. 2.3 kl 16:00 i Oluthuone Kaisla

16.2 2011 kl. 17: Habitus årsmöte på Soc&kom, rum 210.

Under årsmötet kommer det att väljas ny styrelse för det kommande året och det kommer att presenteras bokslut samt årsberättelse för det gångna året. Vi ska också rösta om stadgeändringar angående styrelsens mandatperioder. Förslaget äratt flytta valet av ny styrelse till slutet av höstterminen istället för att ha det under årsmötet. Det kommer också att ske lite ändringar angående styrelseposternas uppgifter och vi kommer att lägga till en miljöansvarig samt välja en representant för Westermarck-förbundet. Det behövs också ett reseutskott som ska organisera resan till S:t Petersburg.

Habitusmöte i Studorg kl. 16.00 fredagen den 3.12!

Vinstbastu för Stasvett tisdagen den 30.11 kl 18-22 i Majstrandens takbastu

Årlig bowling mot Statsvett. 9.11 2010 kl. 19:00, Rosavillagatan

Habitus sommarpicnic - Juni 2010

Habitus årsfest - 12.05.2010

Habitus årsfest kommer att ordnas i ls. 234 på soc&kom. Priset är 12 euro (8 euro alkoholfritt). Anmäl dig till olivia.maury@helsinki.fi

Habitus sommarpicnic - 17.06.2008

Habituspicnicen kommer att ordnas i sibeliusparken tisdagen den 17.6 from.
14.00. (Det är fritt att droppa in senare också, ifall jobbtider och annat
likande hindrar dej från att komma till två.)
Habitus kommer att bjuda på matigt smått och gott, men enligt
knytkalasmetoden är det ju alltid trevligt ifall du har lust att ta med något
att bjuda på. Förfriskningarna ombeds ni ändå stå för själva.

Meddela gärna om eventuellt intresse, så att maten räcker till alla.

Ny styrelse

Habitus styrelse för 2008 har valts.

Välkomstfest - 19.09.2007

Välkomna på Habitus välkomstfest för nya sociologistuderanden den 19.9 (onsdag) kl. 18.30. Habitus bjuder på lite ätbart men alla står själva för sina drycker.

Habitus hemsidor har förnyats - 05.07.2007

Habitus hemsidor har fått ett nytt utseende.

Peter Borgars essä publiceras i Soc&komposten - 05.07.2007

Peter Borgars essä Är du individ eller flockdjur? har publicerats i Soc&komposten nr 1/2007. Läs den >>