Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

Avvikande öppettider

Strategi och kvalitet

Publikationer av personalen

Publikationer utgivna av forskningsinstitutet vid SSKH

 

 

» ANTAGNA STUDERANDE 2014

» INFORMATION FÖR NYA STUDERANDE VID SOC&KOM

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Vid Soc&kom finns också ett forskningsinstitut och en fortbildningsenhet. Mer info om Soc&kom hittar du här.

Aktuellt

Kenneth Sillander får
600 000 euro av Finlands akademi

Då Finlands akademi offentliggjorde finansieringen inom området kultur och samhälle i början av juni fick universitetslektor Kenneth Sillander och hans två forskningskolleger en fullträff.

16.6 Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

Rapport om medielandskapet i Svenskfinland av det redaktionella labbet

Rapporten "Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland" publicerades i början av juni. Rapporten har tagits fram av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring.

12.6 Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

» Nyhetsarkivet