Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

Öppettider december-januari 2014

Strategi och kvalitet

Publikationer av personalen

Publikationer utgivna av forskningsinstitutet vid SSKH

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Vid Soc&kom finns också ett forskningsinstitut och en fortbildningsenhet. Mer info om Soc&kom hittar du här.

Aktuellt

Rekommendationer för tvåspråkiga kommuners bildningsförvaltningen

Svenska social- och kommunalhögskolan har gjort en utredning där man fastställer rekommendationer för hur den svenska bildningsförvaltningen bör skötas på bästa sätt i kommunerna..

21.11 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Mirjam Kalland ny rektor

Mirjam Kalland, generalsekreterare för Mannerheims barnskyddsförbund, har valts till rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

18.11 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Studera smart – att vara beredd på universitetsstudier

Ett forskningsteam under ledning av universtetslektor Monica Londen ska fokusera på högskoleförberedande satsningar i gymnasierna. Målet är att stödja goda studieframgångar i gymnasiet och förebygga universitetschocken.

27.10 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Mediernas förändrade verklighet

Under seminariet Media Information 2014 funderade deltagarna över den förändrade offentligheten, innovationer för framtida medieprodukter och strategisk kommunikation.

24.10 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Nordiska modeller om välfärd och mångkulturalism

Då Sverige fått en ny regering som tar sikte på reformer är det läge att fundera över hur den nordiska välfärdsmodellen egentligen mår. Det finns också en annan intressant nordisk modell, den mångkulturella modellen. Om bägge modeller finns intressant böcker av personal vid högskolan.

10.10 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Rektorsbyte vid högskolan

Högsklans långvarige rektor Henrik Hägglund fortsätter inte som rektor. Rektorsperioden tar slut 31.12.2014 och Hägglund ställer inte upp för omval.

24.9 Läs mer

 

 

 

 

 

 

» Nyhetsarkivet