Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

OBS! Avvikande öppettider
för högskolan och lärocentret

Publikationer av personalen

Publikationer av Soc&kom

Att studera vid Soc&kom ger dig kunskaper du behöver på arbetsmarknaden. Av tidigare studerande som tagit sin kandidatexamen mellan 2000-2014 är endast 1,5 % arbetslösa.

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap. Mer info om Soc&kom här.

Aktuellt

Två nya doccenter

Universitetets rektor har utsett Urban Markström och László Vincze till docenter..

27.5 Läs mer

 

 

Sebastian Godenhjelm: Project Organisations and Governance
PM Sebastian Godenhjelm disputerar 21.5.2016 kl. 12 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Project organisations and governance - Processes, actors, actions, and participatory procedures" (Projektiorganisationer och förvaltning).

19.5 Läs mer

 

 

Pressit tog första priset i Omtänk 2016Tävlingen Omtänk har avgjorts för tredje gången. Unga mediekonsumenter var ett återkommande tema under finalen. Det vinnande bidraget, Pressit, är en tjänst där långa nyhetstexter förvandlas till interaktiva berättelser.

17.5 Läs mer

 

 

Egen alumnkväll i socialt arbete
Tiotals alumner träffades på Soc&kom för att diskutera det sociala arbetets nuläge och framtid. Branschen står inför stora reformer, säger professor Helena Blomberg-Kroll. Därför är det viktigt att utvidga samarbetet med dem som redan befinner sig ute på fältet.

4.5 Läs mer

 

Äldre nyheter

» Nyhetsarkivet


labbet

9.6 Publik

studorg

Soc&Komposten

Instagram