Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

Öppettider december-januari 2014

Strategi och kvalitet

Publikationer av personalen

Publikationer utgivna av forskningsinstitutet vid SSKH

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Vid Soc&kom finns också ett forskningsinstitut och en fortbildningsenhet. Mer info om Soc&kom hittar du här.

Aktuellt

I kläm mellan två världsspråk

Baskien överskrider gränsen mellan Frankrike och Spanien och hamnar därmed i kläm mellan två världsspråk. Trots att vardagsdiskussioner sällan förs på minoritetsspråket identifierar de flesta invånarna sig som basker. Edorta Arana talade om baskiskans utmaningar vid CEREN:s seminarium. 

11.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar i högskolans samarbetsdelegation

Högskolan har valt nya medlemmar till sin samarbetsdelegation. Till samarbetsdelegations uppgift hör att fungera som kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska regionerna samt de fält för vilka högskolan utbildar. 

8.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Ursprungsbefolkning i kulturkrock på Borneo

Forskarna Kenneth Silander, Isabell Hermans och Anu Louhela har gjort antropologisk forskning baserad på deltagande observation på Borneo. I forskningen har de utgått från samhällenas värdegrund.

8.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

När yttrandefriheten blir för stor

Soc&kom-dagen firades i slutet av november med seminariet Yttrandefrihetens många ansikten. Professor Jan Sundberg, journalist Sylvia Bjon och Statsåklagare Mika Illman yttrade fritt sina tankar kring ämnet..

5.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Förändring av attitydklimat
nödvändigt för ett jämställt Finland

Integration och rasism var temat på seminariet Changing Finland som samlade människor med olika professioner och bakgrund till diskussion och debatt om viktiga frågor. Forskardoktor Camilla Haavisto var en av huvudtalarna.

4.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

» Nyhetsarkivet