Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

Strategi och kvalitet

Publikationer av personalen

Publikationer utgivna av forskningsinstitutet vid SSKH

» ANTAGNA STUDERANDE 2014

» INFORMATION FÖR NYA STUDERANDE VID SOC&KOM

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Vid Soc&kom finns också ett forskningsinstitut och en fortbildningsenhet. Mer info om Soc&kom hittar du här.

Aktuellt

Ett år med tre jubileum för högskolan - läsåret inleddes med inskription

Det akademiska läsåret inleddes med högskolans inskription onsdagen 27 augusti. Studentorganisationens ordförande Robin Tiivola och rektor Henrik Hägglund talade.

28.8 Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Sillander får
600 000 euro av Finlands akademi

Då Finlands akademi offentliggjorde finansieringen inom området kultur och samhälle i början av juni fick universitetslektor Kenneth Sillander och hans två forskningskolleger en fullträff.

16.6 Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

Rapport om medielandskapet i Svenskfinland av det redaktionella labbet

Rapporten "Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland" publicerades i början av juni. Rapporten har tagits fram av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring.

12.6 Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

» Nyhetsarkivet