Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

Öppettider december-januari 2014

Strategi och kvalitet

Publikationer av personalen

Publikationer utgivna av forskningsinstitutet vid SSKH

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Vid Soc&kom finns också ett forskningsinstitut och en fortbildningsenhet. Mer info om Soc&kom hittar du här.

Aktuellt

Problematisk invandrarpolitik
i Kanada och Skandinavien
”För många, för dyrt, för etnisk, dåligt kvalificerad” kan fortfarande höras i ländernas interna debatt, skriver Paul Van Aerschot och Patricia Daenzer i introduktionen till publikationen The Integration and Protection of Immigrants. Canadian and Scandinavian Critiques. Boken presenterades av forskarna Paul Van Aerschot och Marjukka Weide på Soc&koms forskningscafé den 21 januari.

27.1 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Sociologin ett spännande verktyg
I början av januari packar professor Elina Oinas upp flyttlådor i sitt nya arbetsrum. Hon har inlett arbetet som professor vid Soc&kom som efterträdare till professor Elianne Riska som avgått med pension.

23.1 Läs mer

 

 

 

 

 

 

I kläm mellan två världsspråk

Baskien överskrider gränsen mellan Frankrike och Spanien och hamnar därmed i kläm mellan två världsspråk. Trots att vardagsdiskussioner sällan förs på minoritetsspråket identifierar de flesta invånarna sig som basker. Edorta Arana talade om baskiskans utmaningar vid CEREN:s seminarium. 

11.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar i högskolans samarbetsdelegation

Högskolan har valt nya medlemmar till sin samarbetsdelegation. Till samarbetsdelegations uppgift hör att fungera som kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska regionerna samt de fält för vilka högskolan utbildar. 

8.12 Läs mer

 

 

 

 

 

 

» Nyhetsarkivet