Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 12 (PB 16)
00014 Helsingfors universitet
tfn +358 294 1911 (växel)
sskh-administration@helsinki.fi
sskh-studier@helsinki.fi

Öppettider
mån-tors 8-19.45
fre 8-17.45

OBS! Avvikande öppettider
för högskolan och lärocentret

Publikationer av personalen

Publikationer av Soc&kom

Att studera vid Soc&kom ger dig kunskaper du behöver på arbetsmarknaden. Av tidigare studerande som tagit sin kandidatexamen mellan 2000-2014 är endast 1,5 % arbetslösa.

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet kan du studera journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap. Mer info om Soc&kom här.

Aktuellt

Farväl till FISS
Soc&kom vässar sin vetenskapliga profil och förnyar sin forskningsorganisation. Den nuvarande splittrade sammansättningen ersätts med en klarare struktur, där målet är ökat mångvetenskapligt samarbete och mera pengar för forskning.

21.9 Läs mer

 

 

 

Artikel om nyinvandrade
mödrars vardag belönades

Akademiforskare Camilla Nordbergs artikel om nyinvandrade mödrar och deras vardag har utsetts till bästa artikel som publicerats i Nordic Journal of Migration Research. Artikeln åskådliggör särskilt de nyinvandrade mödrarnas kontakter med de finländska lokala välfärdstjänsterna.

26.8 Läs mer

 

 

Samarbete med Nya Zeeland fördjupas
Soc&kom fick igen finansiering av mobilitetsprogrammet Erasmus+Global, den här gången en större summa än tidigare. Stella Klockars studerar höstterminen i Nya Zeeland tack vare finansieringen Soc&kom fick i föregående omgång. Nu kan samarbetet med Canterbury universitet i Christchurch, Nya Zeeland utvidgas till att omfatta även lärare.

1.7 Läs mer

 

Äldre nyheter

» Nyhetsarkivet


labbet


studorg

Soc&Komposten

Instagram